Prestanak Pušenja

 Probaj! Daj šansu prestanku pušanja! Nemaš što izgubiti.

Pregledi

 

Kampanja UK P&I Club PEME - Prestanak pušenja

Ordinacija Dr. Wagner je ukljucena u kampanju UK P&I Club PEME prestanak pušanja.

Stopa srčanog udara za pušače je viša i do 70%. Samo jedan dan prestanka pušanja vaš rizik od srcnog ce poceti padati.
Probaj! Daj šansu prestanku pušanja! Nemaš što izgubiti.

 

Prestanak Pušenja

Prestanak Pušenja

Prestanak Pušenja

Prestanak Pušenja

Prestanak Pušenja

Prestanak Pušenja

UKP%26I Logo Blue Yellow RGB

Od 2005. Zdravstvena ustanova ima međunarodnu licencu za pregled pomoraca UK P&I CLUB

Royal

Od 2015. Zdravstvena ustanova ima međunarodnu licencu za pregled pomoraca Royal Caribbean 

Carrnival

Od 2015. Zdravstvena ustanova ima međunarodnu licencu za pregled pomoraca Carnival Cruise